Torex pöörab professionaalsele uksepaigaldusele suurt tähelepanu. Sellest, kui hästi ja täpselt uks paigaldatakse, sõltub selle edaspidine toimimine ja kasutusmugavus. Metall- ja terasuste paigaldamist teostavad Torex’i spetsialistid ning samuti brigaadid, kellele Torex on väljastanud vastava sertifikaadi. Uksepaigalduse teenuse hind sõltub selle uksesalongi tingimustest, kust uks on ostetud, ukse mudelist, aksessuaaride olemasolust ja ka teistest kokkuleppetingimustest.

Torex’i metallist välisuste paigaldustehnoloogia ja hind

 • Meie uksepaigalduse spetsialiste koolitatakse tootjatehase väljaõppekeskuses juhindudes seal välja töötatud ühtsest paigaldamise standardist.
 • Erilist tähelepanu nõuab metalluste paigaldamine väikesemõõdulistesse ukseavadesse (eriti vanemates ehitistes) – sel juhul on vajalik ukseava suurendamine.
 • Metall- ja terasukse paigalduse hind sõltub paigaldustehnoloogia iseärasustest. Sellekohast informatsiooni saate meie kodulehe vastavas alajaotises ja ka videos.
 • Peale metallist välisukse paigaldamist väljastatakse tellijale teostatud tööde akt. Paigalduse kvaliteeti on lihtne kontrollida: õigesti paigaldatud uks peab kergelt (ilma ülemäärast jõudu rakendamata) ja hääletult töötama ning seejuures ka tihedalt sulguma. Lisaks peavad kõik ukselukud, sulused ja muud süsteemid korrektselt oma funktsioone täitma.

Paigaldusprotsess jagatud mitmesse etappi:

 • Ukseava mõõtude võtmine, vajaliku ukse mudeli valik, selle gabariitide määramine ja ukse komplekteerimine. Oluline on kõikide võimalike paigaldusega seotud eritingmustega arvestamine (seina ja ukseava seisukord, materjalid jms).
 • Ukse tarnimine tellija asukohta, vajalikule korrusele.
 • Vana ukse mahavõtmine.
 • Uue ukse paigaldamine ning üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamine.

Torex’i metalluste paigaldamise hind sõltub regioonist. Paigaldamise hinna kohta saate informatsiooni Torex’i salongidest.

Ostu vormistamisel meie salongis on võimalik lisaks ukse paigaldusele tellida ka lisateenuseid:

 • eeskoja ukse paigaldus, mille hind on võrreldav tavalise välisukse paigalduse hinnaga;
 • lisaukse paigaldus;
 • lengipiirete paigaldamine;
 • välise ukse paigaldus;
 • metallist välisukse paigaldamine siseuksena.

Paigaldamise hinna kohta saate informatsiooni Torex’i salongidest. Helistage meile telefonil +372 5883 8053 või +372 5307 7290.